Bestyrelsen

Formand:

Jane Pedersen

Tlf: 22274840

Mail: formand@ebdrupforsamlingshus.dk

Kasserer/Sekretær:

Helle Redke

Udearealer:

Rasmus Hansen / Jørgen Glinvad Kristensen

Udlejer:

Cecilie Siljeholt Rønde / Vita Flykt

Web-ansvarlig:

Henrik Sørensen

Ejendomsadministrator:

Johnny Kristensen

Suppleant:

Jeannett Andreasen

Revisorer:

Ole Mikkelsen / Martin Clausen